Tuyển dụng

VỊ TRÍ: Nhân viên CSKH (SALES ADMIN)

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm trên Fanpage và các nền tảng quảng cáo Online.

Xem Thêm

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả công việc - Lập, kiểm tra và phân tích các báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch theo định kỳ - Hạch toán chi tiết doanh thu, phân bổ chi phí chung - Kiểm tra các tài khoản chứng từ liên quan đến Công ty - Tổng hợp, phân tích các số liệu kế toán để làm báo cáo

Xem Thêm

VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Mô tả công việc 1.    Lên các kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn cho các nhóm nhân viên trong phòng. 2.    Thực hiện huấn luyện, quản lý và đào tạo cho các nhân sự về chuyên môn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc. 3.    Đánh giá và đề xuất bổ sung nhân sự kịp thời. Tham gia vào quy trình tuyển dụng các nhân sự mới.

Xem Thêm

VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Mô tả công việc • Quản lý hoạt động phòng ban • Hoạch định nguồn nhân lực • Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình làm việc, quy trình kết nối hoạt động các bộ phận

Xem Thêm

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

1. Mô tả công việc • Quản lý vốn: Quản lý, phân bổ, khai thác, sử dụng, đánh giá và kiểm soát nguồn vốn hợp lý trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo và đáp ứng kế hoạch kinh doanh của công ty.

Xem Thêm

0
Zalo
Hotline